Terug naar boven

2.5 Stakeholderinterview European Cyclists Federation

‘Accell geeft ons een krachtige stem in Brussel.’

De European Cyclists’ Federation (ECF) behartigt de belangen van fietsers en fietsersbonden uit meer dan 40 landen en lobbyt internationaal voor gunstig beleid. Zo probeert ze te bereiken dat meer mensen gaan fietsen en dit vaker doen. Accell Group is sinds 2011 als industriepartner aan ECF verbonden en steunt de organisatie bij de promotie van de fiets als duurzaam en aantrekkelijk vervoersmiddel. Kevin Mayne, Development Director van ECF in Brussel, legt uit hoe beide partijen van deze samenwerking profiteren.Waarom moet de fietser in Brussel worden vertegenwoordigd?
“Bij de Europese Commissie wordt veel beleid en wetgeving gemaakt over zaken als stedelijke ontwikkeling en verkeer. Het is belangrijk dat niet alleen de auto-industrie en de ov-sector dan aan tafel zitten, maar dat ook de belangen van de fietser goed worden vertegenwoordigd. De fiets biedt ongekende mogelijkheden in de strijd tegen dichtslibbende steden en stijgende gezondheidskosten en moet worden meegenomen in elke vorm van vervoersbeleid. Wij werken overigens niet alleen in Brussel, maar helpen ook landenorganisaties om zich te professionaliseren en ondersteunen hen bij het aanvragen van EU-fondsen voor nationale en regionale fietsprojecten.

Welke rol is weggelegd voor Accell Group en de fietsindustrie?
“ECF is 35 jaar geleden begonnen als consumentenorganisatie. In de loop der jaren hebben ook andere partijen die dezelfde doelen nastreven zich bij ons aangesloten. Accell is een van de oprichters van de Cycling Industry Club en zo als sponsor aan ECF verbonden. Dat Accell Group als een van de grootste fietsproducenten ter wereld achter ons staat, legt veel gewicht in de schaal. Ze versterken onze stem in Brussel en zetten onze argumenten kracht bij. Weinig mensen weten dat de fietssector in Europa voor 600 duizend banen zorgt, meer nog dan de staalindustrie. Politici en beleidsmakers zijn gevoelig voor dat soort economische argumenten en dat helpt ons om ook thema’s als veiligheid en duurzaamheid op de agenda te krijgen. Een ander voorbeeld van onze samenwerking is de expertise die zij leveren: informatie over technologische ontwikkelingen als de speed pedelec, maar ook het beschikbaar stellen van specialisten voor workshops.”

Hoe draagt ECF bij aan de ontwikkeling van de fietsindustrie?

“Ik denk dat de fietsindustrie enorm profiteert van onze aanwezigheid in Brussel en ver daarbuiten. Wij zijn hun oren en ogen, weten welke thema’s actueel zijn en aan welke beleidsstukken wordt gewerkt. Om een stevige plaats voor de fiets op te eisen in de mobiliteitsmix van de toekomst, moeten we nu aan tafel zitten. Het belangrijkste resultaat dat wij in de afgelopen jaren hebben geboekt is een ruime verdrievoudiging van het Europese budget voor fietsbeleid. Dat vertegenwoordigt een waarde van meer van een miljard euro voor de fietsindustrie.”

Welke toekomst ziet u voor de fiets in Europa?
“In gidslanden als Nederland en Denemarken fietst 80% van de bevolking regelmatig, maar we vergeten wel eens dat er ook 200 miljoen volwassenen in Europa zijn die nooit fietsen! Momenteel heeft de fiets een aandeel van 8% in het totale Europese vervoer. Als we dit weten te verdubbelen dan heeft dat enorme positieve effecten op gezondheid, milieu en de economie. De verkopen in de fietssector kunnen toenemen met tien miljoen fietsen per jaar. De potentie is enorm."