Terug naar boven

1.9 Bericht van de Bestuursvoorzitter

In 2016 heeft Accell Group de omzetgrens van € 1 miljard gepasseerd en hebben we een winst van € 32 miljoen gerealiseerd. In 10 jaar tijd is onze omzet ruim verdubbeld en onze winst met 76% gestegen. Deze groei hebben we voor een belangrijk deel te danken aan de populariteit van de elektrische fiets, een product waarin we wereldwijd marktleider zijn en waardoor ons bedrijf in de afgelopen jaren in veel opzichten is veranderd. Inmiddels zijn e-bikes goed voor circa 41% van onze groepsomzet, neemt de belangstelling voor ons product in steeds meer landen toe en wordt, gedreven door onze doorontwikkeling, voor steeds meer verschillende leeftijdsgroepen en gebruikstoepassingen interessant. Zo is in 2016 de vraag naar e-performance mountainbikes van onze sportmerken Haibike, Ghost en Lapierre sterk gegroeid. Naast e-bikes en (high-end) mountainbikes behoren ook kinderfietsen, toerfietsen, stadsfietsen en racefietsen tot de uitgebreide collecties van de Accell-merken.

Voortdurende technologische innovatie is de motor achter deze mooie resultaten. Dit geeft ons de drive om te blijven zoeken naar innovaties die de consument verrassen. De komende jaren verwachten we op het gebied van innovatie ook veel van de connected fiets. Diverse (prijswinnende) modellen zijn al op de markt, maar we staan nog maar aan het begin van alle ontwikkelingen en nieuwe functionele mogelijkheden.

2016 was ook het jaar waarin wij, met input van diverse stakeholders en ondersteund door externe adviseurs, veel tijd hebben besteed aan onze kijk op de toekomst en het herijken van onze strategie. De komende decennia zal de wereld van mobiliteit sterk veranderen en dat geldt ook voor de rol van de fiets. Toenemende filedruk, dichtslibbende steden, en de groeiende aandacht voor een gezonde leefomgeving en levensstijl van burgers roepen om alternatieve mobiliteitsoplossingen. Met de fiets, en in het bijzonder de e-bike, als schoon, groen en gezond alternatief voor mobiliteit op de korte en middellange afstand zijn we sterk gepositioneerd om hiervan te profiteren. We willen die positie in deze veranderende wereld van mobiliteit dan ook claimen, met een duidelijke keuze voor de fiets als product en de fietser als gebruiker.

Voor onze strategie betekent dit dat we de consument meer centraal gaan stellen en onze band met de consument zullen gaan versterken. Dit doen we door in nauwe samenwerking met de vakhandel een nieuwe omnichannel propositie te ontwikkelen waarbij we de kracht van ons vakhandelnetwerk effectiever willen benutten. In het afgelopen jaar hebben we in dit kader al diverse initiatieven ontplooid.

Ook met betrekking tot de professionalisering van onze operaties hebben we het afgelopen jaar op vele fronten goede progressie gemaakt. Met name onze supply chain zullen we de komende jaren meer gaan inrichten naar samenwerking in de keten. Het realiseren van efficiëntievoordelen en duurzaam ondernemen gaan hierbij hand-in-hand (waarbij de richtlijnen van de OESO als kader fungeren). In Apeldoorn draait ons state-of-the-art Autostore distributiecentrum voor onderdelen en accessoires op volle toeren. In Turkije, een van onze grootste productiehubs, besparen we fors op opslag- en distributiekosten en reduceren we ons plasticverbruik ten gunste van karton. Over de hele linie werken we hard aan het terugdringen van ons energieverbruik. Op groepsniveau staat er een nieuwe supply chain organisatie en ook op marketing en human resources hebben we onze competenties het afgelopen jaar uitgebreid. Daarmee versterken we de integrale aansturing die op alle fronten nodig is om in de komende jaren aan onze uitdagingen te voldoen.

De komende jaren zullen in het teken staan van de uitvoering van onze aangescherpte strategie. Daarmee is voor mij een natuurlijk moment ontstaan om na achttien jaar het leiderschap over dit prachtige bedrijf over te dragen. Ik kijk met voldoening en trots terug op wat we de afgelopen achttien jaar met elkaar hebben bereikt.

Namens de hele Raad van Bestuur dank ik alle stakeholders voor het in ons gestelde vertrouwen. In het bijzonder dank ik onze mensen over de hele wereld. De passie die wij met elkaar delen voor het product dat wij samen ontwikkelen, produceren en verkopen, heeft ook in 2016 weer onmiskenbaar bijgedragen aan het succes van ons bedrijf. Dank voor jullie harde werk!

René Takens
Voorzitter Raad van Bestuur Accell Group