Terug naar boven

7.8 Verklarende woordenlijst

CO2 equivalent
Vaak wordt de uitstoot van de broeikasgassen uitgedrukt in CO2-equivalenten, afgekort CO2-eq. Dit is een rekeneenheid om de bijdrage van broeikasgassen aan het broeikaseffect onderling te kunnen vergelijken.

Compliance
Naleving van wet- en regelgeving en gedragsregels binnen de organisatie.

Connected – Connectiviteit
Fietsen die verbonden ofwel ‘connected’ zijn met het internet.

Corrective action plan
Verbeterplan om te kunnen voldoen aan gestelde criteria.

Customer journey
Route die de klant aflegt in zijn aankoopproces.

FTE (Full time equivalent)
Het aantal medewerkers berekend in voltijdsequivalent (40-urige werkweek)

Governance
Samenstel van vraagstukken en regels op het gebied van deugdelijk ondernemingsbestuur.

Materialiteitsmatrix
Mix van het belang dat stakeholders en de organisatie hechten aan bepaalde onderwerpen.

Multi-brand (strategie)
Marketingstrategie waarin gebruik wordt gemaakt van een portfolio met meerdere merken.

Stakeholders
Persoon of groep  die het bereiken van organisatiedoelen kan beïnvloeden of daardoor wordt beïnvloed. Voorbeelden van stakeholders zijn klanten, medewerkers en aandeelhouders.

Supply chain
Toeleveringsketen.

Waardecreatie
Het scheppen van waarde voor de economie (inclusief de eigen organisatie), de maatschappij en het milieu.

Waardeketen
Verzameling partijen die met elkaar een proces uitvoeren en hiermee waarde creëren voor de economie of de maatschappij.