Terug naar boven

5.9 Enkelvoudige winst- en verliesrekening

(in duizenden euro)

  notes 2016 2015
 
Netto-omzet 33 3.576 3.200
       
Overige kosten 34 -7.045 -10.079
Totaal bedrijfskosten   -7.045 -10.079
       
Bedrijfsresultaat   -3.469 -6.879
       
Financiële baten   2.179 2.023
Financiële lasten   -1.365 -3.384
Nettofinancieringslasten 35 814 -1.361
       
Resultaat voor belastingen   -2.655 -8.240
       
Winstbelastingen   222 1.196
Aandeel in resultaat geconsolideerde deelnemingen, na belastingen 28 34.725 39.330
       
Nettowinst   32.292 32.286


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.