Terug naar boven

2.1 Rol van de fiets en fietsgebruik

De toekomst van mobiliteit, sport en recreatie

De wereld van mobiliteit, sport en recreatie zal de komende jaren sterk veranderen en daarin zullen de fiets en het fietsgebruik een prominentere rol spelen. De consument en technologie zijn belangrijke drijvende krachten achter deze verschuiving.

  • Veranderingen in consumentengedrag. Consumenten zijn kritischer en maken bewustere keuzes. Ze hechten meer waarde aan een gezonde balans tussen werk en vrije tijd. Ze willen ook meer en langer vitaal blijven en hun vrije tijd gebruiken om te bewegen, sporten en er vaker op uit te trekken. Prijs is belangrijk, maar ze willen vooral dat merken, producten en diensten passen bij hun persoonlijke en sociale identiteit. Gezond, groen en verantwoord wegen zwaarder mee bij de invulling van hun behoeften op het gebied van mobiliteit, sport en recreatie. Mobiele technologie en de smartphone geven consumenten mogelijkheden om hun koopgedrag makkelijk daarop aan te passen. Ze zoeken naar meer inspiratie, beleving en vooral (koop)gemak.

Mobiliteit als dienstverlening, een nieuw model voor consumptie en bezit

  • Nieuwe technologische mogelijkheden. Technologische progressie zorgt continu voor nieuwe mogelijkheden om de functionaliteit van de fiets en de fietsbeleving te vergroten. De fiets wordt steeds complexer en zal zich in meer hoedanigheden en vormen manifesteren. Gebruik van nieuwe materialen en technologische toepassingen zullen fietsen lichter maken, het comfort vergroten en de fiets veiliger maken. Binnen de fietswereld is de e-bike de belangrijkste innovatie van het afgelopen decennium. De e-bike heeft voor veel mensen hun wereld vergroot door middellange fietsafstanden, heuvel- en bergachtige gebieden binnen bereik te brengen, of het nu gaat om woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer, bezorging of om sport en actieve recreatie. De connected bike zal meer ingebouwde functionaliteit bieden. Datatechnologie en connectiviteit zullen leiden tot nieuwe geïntegreerde mobiliteitsoplossingen, waarin het gebruik van auto, openbaar vervoer en fiets samenkomen om drukke stedelijke gebieden beter te ontsluiten. Daarnaast zijn er diverse onderliggende trends die de rol van fietsen en fietsgebruik in het dagelijks leven van consumenten in de komende jaren naar verwachting verder zullen versterken.
  • Groeiende welvaart. De wereldbevolking blijft groeien en het welvaartsniveau in veel opkomende regio’s stijgt snel. Voor een groeiende middenklasse met meer koopkracht komen meer geavanceerde fietsen en fiets-gerelateerde producten en diensten binnen handbereik.
  • Snelle urbanisatie. Steeds meer mensen trekken naar de steden. De verwachting is dat in 2030 wereldwijd drie op de vijf mensen in een stad wonen 1). De mobiliteit in de verstedelijkte gebieden zal hierdoor toenemen, wat leidt tot meer problemen op het gebied van verkeersveiligheid en verkeerscongestie. Regelgeving en infrastructuur zullen daar beter op worden ingericht en het bezit en gebruik van de auto in metropolen ontmoedigen ten gunste van het gebruik van de fiets.
  • Toenemende vergrijzing. Lage geboortecijfers en een langere levensduur zorgen er met name in Europa voor dat het percentage ouderen snel groeit. De verwachting is dat rond het jaar 2050 meer dan 22% van de wereldbevolking ouder is dan 60 jaar 2). Ouderen blijven langer gezond, langer actief en meer mobiel en zijn daarmee ook een belangrijke drijver achter de groei van fietsmobiliteit.  
  • Meer aandacht voor een gezonde leefomgeving. Wegtransport is verantwoordelijk voor een groot deel van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en de toename van luchtverontreiniging. De CO2 uitstoot is het hoogst in verstedelijkte gebieden. Verhoogde concentraties fijnstof leiden tot extra risico’s voor de volksgezondheid. Beleidmakers zoals overheden en gemeenten zullen het gebruik van vervuilende vervoersmiddelen terugdringen en tegelijkertijd schonere, groene alternatieven, zoals de fiets promoten.

Beleidmakers zetten in
op duurzame mobiliteit

  • Meer aandacht voor duurzaamheid. Materialen en producten worden in toenemende mate hergebruikt om waardevernietiging te minimaliseren. Binnen de circulaire economie zijn er allerlei initiatieven genomen. Zowel in het breder kader van mobiliteit als specifiek op fietsgebied. Zo zijn er diverse, veelal nog kleinschalige initiatieven die inzetten op het maken van nieuwe fietsen uit gebruikte fietsen, op verantwoord recyclen en op hergebruik van batterijen van elektrische fietsen voor andere doeleinden. Goede initiatieven die kunnen leiden tot economisch rendement en tegelijk bijdragen aan een groenere wereld. 
  • Opkomst van de deeleconomie. Snel opkomende techbedrijven met app-enabled toepassingen zijn de drijvende kracht achter de deeleconomie. Delen wordt met name in de verstedelijkte gebieden steeds populairder. Bezit wordt minder belangrijk, gebruik wint terrein. Ook mobiliteit schuift daarmee verder op richting gebruik. Dat betreft niet alleen de auto, maar in de toekomst ook de fiets.

Auto, ov, fiets en e-bike komen samen in nieuwe mobiliteitsconcepten

Kort samengevat

Of het nu gaat om mobiliteit of sport en recreatie of een combinatie, alles wijst erop dat er in de toekomst meer gebruik zal worden gemaakt van de fiets. Consumenten zullen bewuster kiezen voor de fiets als schoon alternatief vervoermiddel of gebruiken voor een gezonde levensstijl en ook bewuster kiezen tussen bezit of gebruik. Het gaat om meer dan alleen innovatieve en mooie producten. Het draait om fietsbeleving, om keuze, gemak van aanschaf en gebruik. Klantgerichtheid en service zijn daarbij belangrijker dan ooit.

Al deze ontwikkelingen zorgen voor een verschuiving in de vraag naar type fietsen en de wijze van distributie van fietsen. Met name de e-bike, e-performance bike en de connected bike spelen daarin vanwege hun ontwikkelpotentie een heel belangrijke rol. Ze zullen bijdragen aan een sterke toename van multi-functionaliteit van de fiets en voor velen steeds nieuwe mogelijkheden creëren voor toepassing en gebruik van de fiets op het gebied van vervoer en transport en voor sport en recreatie. Al deze ontwikkelingen bieden veel kansen voor de fietsindustrie, mits spelers daarop ook daadwerkelijk anticiperen.

1) 2) Bron: World Health Organization

Diavelo/Pininfarina Evoluzione: Eurobike Award 2016 & German Design Award Special
De E-voluzione is een samenwerking tussen Diavelo en het beroemde ontwerpbureau Pininfarina. Ontwikkeld vanuit een holistische designfilosofie zijn alle belangrijke onderdelen, zoals de middenmoter, de accu (gepatenteerde technologie), het stuur, de handgrepen, de cockpit, de kabels en het verlichtingssyteem perfect in de fiets geïntegreerd. De E-voluzione werd dan ook geprezen om het innovatieniveau, de functionaliteit en het design. Winnaar van de Eurobike Award 2016 en de German Design Award Special en niet voor niets een van de meest besproken e-bikes van 2016.