Terug naar boven

3.1 Groeps- en segmentresultaten

Accell Group heeft in 2016 een mijlpaal bereikt en heeft voor het eerst in haar bestaan een omzet gerealiseerd van meer dan € 1 miljard.

Financiële resultaten

De netto-omzet steeg met 6,3%. De omzetgroei werd met name veroorzaakt door hogere verkopen van (sportieve) e-bikes en geavanceerde sportfietsen, terwijl de vraag naar reguliere (niet-elektrische) fietsen en eenvoudige sportfietsen terugliep. Gecorrigeerd voor de verkoop van de onderdelen & accessoires activiteiten in Noord-Amerika in het eerste halfjaar kwam de groei uit op 7,4% in 2016.

De toegevoegde waarde (netto omzet minus materiaalkosten en inkomende transportkosten) als percentage van de omzet kwam uit op 30,0%. De absolute waarde steeg met 0,6% naar € 314,8 miljoen. De toegevoegde waarde werd beïnvloed door de veranderende verkoopmix en een andere geografische spreiding van de omzet. De toegevoegde waarde werd ook negatief beïnvloed door meer dealerkortingen en het niet volledig doorberekenen van hogere kostprijzen van materialen (door o.a. ongunstige valutakoersen) aan klanten.

Door afname van het aantal verkochte fietsen en de effecten van reorganisaties namen de personeelskosten af. In verhouding tot de omzet daalden de personeelskosten van 12,5% naar 11,6%. Ook de bedrijfskosten namen af; in % van de omzet daalden de overige bedrijfskosten van 12,5% naar 11,7%. De daling van de overige bedrijfskosten werd deels veroorzaakt door een lager verkoopvolume en kwam tot stand ondanks hogere kosten voor marketing en advies. De hogere advieskosten hingen grotendeels samen met de organisatiewijzigingen in de supply chain en externe ondersteuning bij de aanscherping van de groepsstrategie. In 2016 is door de Accell Group geïnvesteerd in een meer geïntegreerde aansturing. Daarvoor zijn op groepsniveau de competenties op gebieden als Supply Chain, Marketing, HR en Finance versterkt.

Met name door de toename van de omzet en de (relatieve) daling van de kosten steeg het bedrijfsresultaat (exclusief incidentele lasten) met 5% naar € 65,9 miljoen. Incidentele lasten hadden in 2016 betrekking op Noord-Amerika en waren gerelateerd aan de faillissementen van twee grote sportketens en de effecten van de verkoop van onze onderdelen & accessoire activiteiten inclusief de bijbehorende reorganisatie en afkoop van pensioenverplichtingen. Gezamenlijk bedroegen deze incidentele lasten in 2016 € 5,5 miljoen (2015: € 4,0 miljoen als gevolg van het Taiwan incident).

De financiële lasten. kwamen per saldo uit op € 8,3 miljoen, een daling van 9%. De lagere lasten werden veroorzaakt door minder omrekenverschillen van posities in vreemde valuta, een lager kredietverbruik in de tweede jaarhelft en licht lagere rentetarieven. De belastingen stegen met 26% naar € 20,4 miljoen door een sterke verbetering van de resultaten in Duitsland en het niet opnemen en afboeken van belastinglatenties in Noord-Amerika. De gemiddelde belastingdruk nam onder invloed hiervan toe van 33,5% naar 38,7%. Het netto resultaat in 2016 ligt met € 32,3 miljoen op hetzelfde niveau als vorig jaar.

De netto-omzet van het segment fietsen nam toe met 9,3% door hogere verkopen van elektrische fietsen. Met name de afzet en omzet van sportieve e-MTB’s van onze merken Haibike, Ghost en Lapierre groeiden. De omzet in e-bikes steeg met 33%, terwijl de omzet in reguliere fietsen daalde met 11%. Steeds meer consumenten kiezen voor een e-bike als vervanging voor een niet-elektrische fiets. Het omzetaandeel van e-bikes steeg van 45% in 2015 naar 55% in 2016. Onder invloed van de veranderende productmix nam de gemiddelde prijs per fiets toe met 23% naar € 536, ten opzichte van € 437 in 2015. Mede door de sterkere focus op verkopen van duurdere en kwalitatief hoogwaardige fietsen nam het totaal aantal verkochte fietsen in 2016 af met 11% naar 1.457.000, ten opzichte van 1.642.000 in 2015.

Het segmentresultaat werd negatief beïnvloed door de verschuiving in de verkoopmix en een andere geografische spreiding als ook door meer uitverkopen en de incidentele lasten in Noord-Amerika.

Onderdelen & accessoires

De netto-omzet onderdelen & accessoires daalde in 2016 met circa 2% met als enige oorzaak de verkoop van de fietsonderdelen en -accessoires activiteiten in Noord-Amerika. Gecorrigeerd voor deze verkoop was sprake van een groeiende omzet, waarbij het omzetaandeel van het eigen merk XLC in Europa steeg ten opzichte van 2015.

Het segmentresultaat van deze handelsactiviteiten nam toe met 12% tot € 17,5 miljoen door goede resultaten in alle Europese landen waar we actief zijn. Het grotere aandeel van het eigen merk XLC (in Europa) in de omzet draagt door een betere benutting van inkoopvoordelen ook positief bij aan het hogere segmentresultaat.

Ontwikkelingen per regio

De omzet in Nederland steeg licht. De omzet in e-bikes nam met 5% toe met de merken Koga, Batavus en Sparta. Daarnaast steeg de omzet in onderdelen- en accessoires met 14% door de hogere (vervangings)vraag naar onderdelen voor e-bikes zoals batterijen, displays en laders. De vraag naar reguliere fietsen daalde zowel in aantallen als in omzet. Inmiddels worden er in Nederland meer dan 90 merken e-bikes aangeboden in verschillende kanalen. In het najaar is in Ede het grootste fiets experience center (De Fietser) van Europa geopend. Hier kunnen consumenten alle fietsmerken en modellen van Accell Nederland en Haibike zien en testen. Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd om gebruiksmogelijkheden van de fiets en de fietsbeleving te vergroten.

In Duitsland steeg de omzet met 17% met name door hogere verkopen van e-MTB’s van Haibike en reguliere MTB’s van Ghost. De onderdelenomzet liet een lichte stijging zien ten opzichte van 2015.

De Noord-Amerikaanse markt was stabiel, ca. 15% wordt inmiddels online verkocht. Gecorrigeerd voor de verkoop van de activiteiten op het gebied van onderdelen & accessoires, kwam de Accell omzet in Noord-Amerika 6% lager uit dan in 2015. De omzet in sportieve fietsen en e-bikes nam toe, maar kon het wegvallen van twee grote sportketens als gevolg van faillissementen slechts gedeeltelijk compenseren. E-bikes winnen ook hier aan populariteit en met de merken Haibike, Raleigh Electric, Ghost en IZIP is Accell Group goed gepositioneerd voor verdere groei. Het afgelopen jaar is in de Noord-Amerikaanse markt gestart met de implementatie van omnichannel verkopen. Inmiddels zijn alle merken verkrijgbaar via de vakhandel en online.

In overig Europa zorgden met name hogere verkopen van e-MTB’s voor een omzetstijging van 10% ten opzichte van vorig jaar. In bijna alle Europese landen groeit de populariteit van e-MTB’s van onze internationale merken Haibike, Lapierre en Ghost. Ook de onderdelenomzet steeg in vrijwel alle overige landen in Europa.

De omzet in overige landen buiten Europa is beperkt en nam met circa 15% toe, met name door verdere groei in Turkije. In overige Aziatische landen en in Australië lag de omzet op ongeveer hetzelfde niveau als in 2015.

Nieuw distributiecentrum voor onderdelen en accessoires

In het voorjaar van 2016 is het nieuwe distributiecentrum in Apeldoorn in gebruik genomen voor onderdelen en accessoires. Het distributiecentrum heeft een intelligent opslag- en orderpick-systeem met een capaciteit van maximaal 12.000 orderlijnen per dag. In de fietsindustrie is Accell Group de eerste die met een dergelijk geavanceerd systeem werkt.

In het geautomatiseerde orderpick-proces rijden draadloos bestuurde robots over een metalen raamwerk. Ze halen bestelde artikelen op en brengen deze naar de orderpikker die ze verzendklaar maakt. Het systeem kan 24 uur per dag, 7 dagen per week functioneren, waardoor we levertijden kunnen inkorten. Zendingen kunnen worden gecombineerd om transportkosten te verlagen. Door het efficiënte systeem kunnen lagere voorraden aangehouden worden en is er meer tijd en aandacht voor logistieke dienstverlening.