Terug naar boven

3.4 Toeleveringsketen

De kritische en beter geïnformeerde consument wil keuze, beschikbaarheid en snelle levering. Deze ontwikkeling stelt andere eisen aan de supply chain. Een efficiëntere inrichting van onze supply chain heeft dan ook prioriteit binnen onze strategie. Accell Group is door haar schaalgrootte en de vaak langjarige relaties met toeleveranciers in een goede positie om de supply chain in te richten naar de vraag van de consument, maar ook om synergievoordelen te creëren.

Complexiteit

De fiets is vanwege de vele toegepaste materialen, componenten en halffabricaten een complex product. De complexiteit wordt niet minder, omdat de fiets uit steeds meer componenten bestaat, wat leidt tot langere levertijden. Dit geldt zeker voor elektrische fietsen. Integratie van onderdelen en connectiviteit zorgen daarbij voor steeds geavanceerdere frames en het gebruik van meer elektronica. De veranderende vraag van de consument in combinatie met de toenemende complexiteit van de fiets vraagt om meer en nauwere samenwerking in de keten. Daarnaast draagt ook de vraagontwikkeling door het jaar heen bij aan de complexiteit van de supply chain.

Van oudsher kent de fietsmarkt een seizoenspatroon met elk jaar nieuwe collecties en piekverkopen op het noordelijk halfrond tussen eind februari en begin augustus. Weersinvloeden kunnen daarbij zorgen voor een grillig verloop van de vraag. Bij high-end (elektrische) fietsmerken speelt het seizoenspatroon een minder prominente rol, omdat consumenten gespreid over het jaar heen aankoopbeslissingen nemen.

Voor de inkoop van componenten en halffabricaten werken we nauw samen met toeleveranciers en onderleveranciers in Europa en Azië. Inkoop vindt plaats voor zowel de ready-made fietsen en fietsproductie als voor fietsonderdelen en -accessoires. Vaak gaat het om dezelfde leveranciers. Voor fietsonderdelen en -accessoires gaat het meer nog dan bij fietsen om de beschikbaarheid en de snelheid van levering. De handel in fietsonderdelen en -accessoires kent in tegenstelling tot fietsen geen orderboek maar een 24/7 toegankelijk ordersysteem.

Model en aansturing

In 2016 hebben we met een team van eigen mensen, ondersteund door externe consultants, ons operationeel model en de blauwdruk voor de supply chain van Accell Group ontwikkeld. Ook hebben we verdere stappen gezet in de inrichting van onze nieuwe supply chain organisatie. Op groepsniveau is er een nieuwe structuur opgezet. Daarbij gaat het primair om versterking van de aansturing op het gebied van inkoop, planning en logistiek door de groep heen. Een professioneel team, van onder andere senior experts, planners en inkopers staat onder leiding van de Chief Supply Chain Officer en is ondergebracht in een nieuw gedeelte van ons hoofdkantoor in Heerenveen. In 2016 is het team gestart met de implementatie van het nieuwe supply chain model en de inrichting van de processen hiervoor. We richten ons op optimalisatie en samenwerking, maar centralisatie is hierbij geen doel op zich. Het supply chain team heeft daarbij een belangrijke rol in het opzetten en monitoren van een aantal groepsstandaarden, zoals op inkoopcondities en leverancierscriteria, het beter benutten van de synergiepotentie en het ondersteunen van de inkopers van onze ondernemingen.

Prioriteiten

Het afgelopen jaar hebben wij ook bekeken wat de keuze voor omnichannel betekent voor de prioriteiten die wij stellen ten aanzien van onze supply chain. Binnen de supply chain geven we prioriteit aan het verbeteren van de leverbetrouwbaarheid, het verlagen van nee-verkopen en het verkorten van levertijden. Dat doen we door drie sporen te volgen.

Het belangrijkste spoor is het snel oppakken van de nieuwe werkwijze en het vergroten van de transparantie in de keten. Het tweede spoor is voorkomen dat haperingen bij onze leveranciers leiden tot ongeplande stilstand in onze productie, zoals die van bijvoorbeeld ready-made fietsen en frames. Effecten daarvan zullen niet op korte termijn zichtbaar zijn, maar dit zorgt wel voor een betere borging van kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. Het derde spoor is het onderzoeken van de mogelijkheden voor verkorting van de keten van Azië naar Europa, zodat onze leveranciers dichter bij onze markten produceren. Time-to-market is nu eenmaal een krachtig wapen.

Ghost SL AMR LC 10: Red Dot Design Award
De nieuwe generatie AMR wordt gekenmerkt door een zeer efficiënte performance en een onderscheidend en uitgesproken uiterlijk. De strakke lijnen van het frame geven de Ghost SL AMR LC 10 een look waar veel technologische knowhow achter schuilgaat. Het hexabonale buisvormige carbon frame zorgt voor uiterst nauwkeurige handling op de paden, terwijl de ‘Light Carbon Technology’ zorgt voor meer stijfheid en een lager framegewicht. Deze prestatie werd door de jury beloond met een Red Dot Design Award.

Daarnaast richten we ons op het realiseren van structurele kostenbesparingen bij inkoop en het terugdringen van het werkkapitaal. Vaak gaan al deze zaken hand in hand, maar soms zullen we ook keuzes maken op basis van deze prioriteitstelling.

Met deze aanpak kunnen we onze wendbaarheid als organisatie vergroten, sneller inspelen op veranderingen in de vraag en onze concurrentiepositie versterken.

Category management

Supply chain management grijpt in op diverse bedrijfsactiviteiten. Een van de zaken waarmee we in 2016 zijn gestart is category management met betrekking tot fietsen. In de ontwerpfase van de fietscollecties wordt vanuit de supply chain organisatie category management voor inkoop van materialen en onderdelen meer gestructureerd toegepast. Per categorie worden daarbij gerichtere keuzes gemaakt op basis van criteria als prijs, kwaliteit, duurzaamheid en consumentenvoorkeur. Door meer keuzes per categorie te maken, kunnen we onze inkoopkracht als groep beter benutten. Tegelijkertijd vergroten we hiermee de leverbetrouwbaarheid, reduceren we het aantal leveranciers en vereenvoudigen we onze logistieke processen. Met name bij veel onderdelen die voor de consument toch niet onderscheidend zijn zorgen we zo voor meer zekerheid en snelheid.

Category management zorgt voor meer inkoopkracht, leverbetrouwbaarheid, leveranciersreductie en eenvoudigere logistieke processen

Samenwerking in de keten

Meer openheid en transparantie in de keten is een belangrijke voorwaarde om goed invulling te kunnen geven aan omnichannel. Toeleveranciers en onderleveranciers beseffen in toenemende mate dat nauwere samenwerking in de keten nodig is om samen de noodzakelijke stappen te kunnen zetten bij het verminderen van het aantal nee-verkopen en het verkorten van levertijden. Dat betekent dat we systemen in de hele keten verschuiven van ‘productie op order’ naar forecast-gestuurd door wederzijds meer transparantie te betrachten in de vorm het koppelen van elkaars systemen, door data uit te wisselen en (productie)planningen te delen. In 2016 hebben we geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om de samenwerking in de keten op dit vlak te intensiveren. We gingen met diverse grote, vaak al jarenlang vertrouwde leveranciers in gesprek om te kijken hoe we die samenwerking het beste kunnen invullen. Ook hebben we met een aantal van onze topleveranciers workshops over dit onderwerp georganiseerd. Op basis daarvan hebben we bekeken hoe we samen sneller tot productrealisatie kunnen komen en zo beter op de eindvraag van consumenten kunnen inspringen.

Daarbij zijn we tegelijkertijd ook zeer actief op het gebied van ketenverantwoordelijkheid. Als grote speler in de fietsindustrie zijn we in de positie om partijen in de toeleveringsketen te stimuleren tot het naleven van mensenrechten, goede arbeidspraktijken en milieubescherming. In onze samenwerking met leveranciers is ook dit een belangrijk onderwerp van gesprek.

We hebben hiervoor een eigen gedragscode opgesteld voor toeleveranciers en vragen al onze toeleveranciers deze code te ondertekenen. Bepaalde onderdelen van verantwoord ondernemen zien we als pre-competitief en waar mogelijk zoeken we de samenwerking met branchegenoten en de brancheorganisaties op. Ook daarin nemen we graag het voortouw.

Door de krachten in de keten te bundelen kunnen we onze impact vergroten

Audit van toeleveranciers

Samen met de WFSGI (World Federation of the Sporting Goods Industry) en andere toonaangevende fietsmerken, toeleveranciers en retailers, heeft Accell Group in 2012 het initiatief genomen tot het verduurzamen van de toeleveringsketen. Deze aanpak staat bekend als het ‘Responsible Sport Initiative’ (RSI). De gedragscode van de WFSGI vormt de inhoudelijke basis.

In 2016 heeft Accell Groep 7 audits laten uitvoeren bij toeleveranciers. Daarmee hebben wij onze doelstelling van 15 audits niet gehaald. De voorbereidingen kostten meer tijd dan verwacht waardoor een deel van de geplande audits is doorgeschoven naar begin 2017. De belangrijkste bevindingen van de uitgevoerde audits zijn dat er meer aandacht moet zijn voor vluchtwegen, brandpreventie en eerste hulp en dat de opslag en het beheer van chemische stoffen moet worden verbeterd. Daarnaast verdient een goede administratie van personeelsdata, vergunningen en werktijden extra aandacht, waaronder ook het handhaven van de maximale werktijden. Samen met andere bedrijven en de betreffende toeleveranciers werken wij aan verbeteringen op basis van het Corrective Action Plan.

Winora Radius: Red Dot Design Award & IF Design Award
Makkelijk hanteerbaar, compact en sterk: de Winora Radius is speciaal ontworpen voor gebruik in de stad. Met 20” banden, draaibare en opvouwbare onderdelen en een in de bovenbuis-geïntegreerde handgreep is deze opvouwbare e-bike zeer eenvoudig in gebruik en kan hij zelfs in de kleinste ruimtes worden opgeslagen. Winnaar van zowel een Red Dot Design Award als een IF Design Award.

Audits op chemische stoffen

Binnen Accell Group worden doorlopend audits op chemische stoffen van onze leveranciers uitgevoerd. Deze stoffen worden enerzijds gebruikt bij het lakken van onderdelen zoals het frame en de voorvork, anderzijds komen deze voor in kunststof fietsonderdelen zoals zadels en handvatten. Wij maken geen gebruik van gechromeerde frames. In onze eigen lakkerijen en die van derden worden 100% watergedragen lakken gebruikt. Waar mogelijk wordt gewerkt met vervangende middelen die geen schadelijke stoffen bevatten.

We voldoen aan REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) en streven ernaar alleen te werken met geregistreerde middelen, onder de juiste omstandigheden en met de juiste beschermingsmiddelen. We beschikken over een eigen testlaboratorium om te controleren of de componenten en onderdelen voldoen aan de wetgeving. Daarnaast vragen we onze toeleveranciers een REACH verklaring te ondertekenen.

In 2016 zijn in ons REACH lab in totaal 94 complete producten onder de loep genomen, bestaande uit 312 componenten, waarbij in totaal 1872 analyses zijn uitgevoerd. Deze nieuwe en bestaande producten zijn op basis van een risico-inschatting geselecteerd. In 51% van de gevallen werden veelal kleine afwijkingen geconstateerd, die na overleg met de betreffende leverancier meestal snel konden worden opgelost. In drie gevallen was sprake van een onderdeel dat in het geheel niet door de test kwam. De inkoop van deze artikelen is tijdelijk stopgezet en pas weer hervat nadat de fabrikant significante verbeteringen wist door te voeren.