Terug naar boven

3.6 Management agenda en -prioriteiten

Fietsen zal in de komende jaren onverminderd populair blijven voor mobiliteit, recreatief en sportief gebruik. Accell Group verwacht daarbij voorop te blijven lopen met haar hoogwaardige producten en nieuwe innovaties te kunnen toevoegen om het fietsen voor de verschillende doeleinden nog aantrekkelijker te maken.

In lijn met de aangescherpte strategie zal Accell Group in 2017 de geïntegreerde aansturing op gebieden als supply chain, human resources, marketing en IT verder vormgeven en zorgen voor een efficiëntere inrichting van operationele processen en een betere benutting van synergiepotentieel. Daarnaast zal worden gewerkt aan nieuwe initiatieven in het kader van de op de consument gerichte aanpak, de introductie van nieuwe “mobility-as-a-service” concepten in samenwerking met partners en de verdere verduurzaming van onze bedrijfsactiviteiten. Daarnaast zal Accell Group ook in 2017 actief zoeken naar mogelijke schaalvergroting via overnames die passen binnen de strategie en het (merk)portfolio van de groep, complementair zijn en op korte termijn waarde aan de groep toevoegen in termen van rendement en synergie.

Op basis van de ontwikkelingen verwacht Accell Group, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, voor 2017 een toename van de omzet en de operationele resultaten.