Terug naar boven

5.3 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

(in duizenden euro)

    2016 2015
 
Nettowinst   32.292 32.286
       
Posten die nooit zullen worden overgeboekt naar het resultaat
Herwaardering van toegezegd pensioenverplichting (-actief) 17 -3.675 -1.858
Gerelateerde belastingen en aanpassing belastingtarief 19 -1.798 622
 
Posten die zijn of kunnen worden overgeboekt naar het resultaat
Buitenlandse activiteiten - valutaomrekenverschillen   -6.359 4.069
Kasstroomafdekkingen - effectief deel van veranderingen in reële waarde   1.666 8.817
Kasstroomafdekkingen - overgeboekt naar het gerealiseerde resultaat   1.182 -10.433
Gerelateerde belastingen 19 -712 380
       
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   22.597 33.883De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen.