Terug naar boven

7.3 Personeelsdata

In 2016 is het aantal medewerkers gestegen naar 2.807 fte aan het eind van het jaar. Van de medewerkers van Accell Group werkt 63% onder een collectieve arbeidsovereenkomst. In de tabellen is weergegeven hoe het aantal medewerkers is opgesplitst naar regio, geslacht, leeftijd en soort contract.


• Uitzendkracht: een persoon die werkzaam is voor een bedrijf
dat diensten verleent aan Accell (geen arbeidscontract met Accell).

In 2016 had Accell Group een percentage van 4,11 % afwezige uren als gevolg van ziekteverzuim en 0,08 % als gevolg van bedrijfsongevallen. In de tabel is weergegeven hoe het ziekteverzuim en ongevallen is opgesplitst naar regio en geslacht.

 

• Relatief: uitgedrukt als de periode van afwezigheid gedeeld door de totale werktijd.

In 2016 is het gemiddeld aantal opleidingsuren per medewerker gestegen naar 11,9 uur per fte. In de grafieken is weergegeven hoe het aantal opleidingsuren is onderverdeeld naar regio, geslacht en type medewerker. 

 


• Directe medewerkers zijn werkzaam in de productie, indirecte medewerkers zijn niet werkzaam in de productie.