Terug naar boven

2.4 Financiele prestatie-indicatoren en doelstellingen

Onze ambitie en strategie zijn gericht op winstgevende groei en waardecreatie voor al onze stakeholders en de samenleving als geheel.

Met de aanscherping van de strategie willen we ons rendement op kapitaal verhogen. We sturen hierop aan de hand van de volgende middellange termijn doelstellingen (5 jaar):

  • Netto-omzet naar € 1,5 miljard;
  • EBIT-marge naar een niveau van 8%;
  • Werkkapitaal van maximaal 25% van de netto-omzet;
  • ROCE van meer dan 15%.

Voor de uitrol van de aangescherpte strategie zullen de extra kosten in de komende jaren 2 tot 3 jaar in totaal € 20 - € 30 miljoen bedragen. Dit komt met name door extra investeringen in de supply chain, human resources, innovatie en ICT. Daarnaast zullen de commerciële en (online) marketinginspanningen toenemen, waarmee naar verwachting ook de marketingkosten zullen stijgen naar een niveau van 3% - 4% van de omzet (2016: 2,5%).

De vernieuwde strategie heeft  geen consequenties voor onze financiële positie en slagkracht, die voldoende flexibiliteit bieden om de benodigde investeringen te doen en extra kosten te dragen. Met het oog op de implementatie van de groepsstrategie is de financiering verlengd en verruimd. Daarnaast kan extra cash worden vrijgemaakt door het terugbrengen van ons werkkapitaalbeslag.