Terug naar boven

5.5 Geconsolideerd overzicht van veranderingen in het eigen vermogen

(in duizenden euro)

  Aandelen- kapitaal Agio Afdekkings- reserve Reserve omrekenings- verschillen Overige wettelijke reserve Overige reserve Totaal eigen vermogen
Stand op 1 januari 2015 249 44.384 2.315 -6.542 5.105 235.596 281.107
               
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Nettowinst - - - - - 32.286 32.286
Niet-gerealiseerde resultaten - - -1.236 4.069 -80 -1.156 1.597
Totaal - - -1.236 4.069 -80 31.130 33.883
 
Transacties met eigenaars van de Vennootschap
Dividenden toegekend - - - - - -15.172 -15.172
Stockdividenden 4 -4 - - - 6.518 6.518
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties - -116 - - - 355 239
Overige mutaties - - - - -20 -614 -634
Totaal 4 -120 - - -20 -8.913 -9.049
               
Stand op 31 december 2015 253 44.264 1.079 -2.473 5.005 257.813 305.941

  Aandelen- kapitaal Agio Afdekkings- reserve Reserve omrekenings- verschillen Overige wettelijke reserve Overige reserve Totaal eigen vermogen
Stand op 1 januari 2016 253 44.264 1.079 -2.473 5.005 257.813 305.941
               
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Nettowinst - - - - - 32.292 32.292
Niet-gerealiseerde resultaten - - 2.136 -6.359 - -5.473 -9.696
Totaal - - 2.136 -6.359 0 26.819 22.597
 
Transacties met eigenaars van de Vennootschap
Dividenden toegekend - - - - - -18.215 -18.215
Stockdividenden 5 -5 - - - 9.422 9.422
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties - -525 - - - 464 -61
Overige mutaties - - - - 1.975 -2.278 -303
Totaal 5 -530 - - 1.975 -10.607 -9.157
               
Stand op 31 december 2016 258 43.734 3.215 -8.832 6.980 274.025 319.380